Daha İyi Bir Sen İçin İlk Adımı At! Artık Güç Sende

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası

Diyetisyen Simay Duvan , www.simayduvan.com   (“Hizmet Sağlayıcı”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 

1. Hizmet Sağlayıcı’nın Kişisel Verilerinizi İşlemesindeki Hukuki Dayanak

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda KVKK 5/2 a, c, ç, e ve f istisnai hükümlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.


Hizmet Sağlayıcı, KVKK gereğince, www.simayduvan.com internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktive ve süreçlerinin işletilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürün modellerinin oluşturulması, bu ürün ve hizmetlere yönelik tarafınıza bilgi verilmesi, hedefleme ve yeniden hedefleme yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması, yasal mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi, Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Sağlayıcı ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan faydalanabilmeniz, çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması amacıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile konum verisi, eğitim verisi, meslek verisi, kıyafet verisi, araç plakası ve görüntüsü verileri, aile bireyleri verisi, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığınızı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz işbu form ile rızanız alınmak suretiyle, KVKK’da açıklandığı çerçevede ve KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve/veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Hizmet Sağlayıcı olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız üçüncü kişiler, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olan diğer üçüncü kişiler ve Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Viber, BİP ve benzeri sosyal medya kanalları ve bunların sahibi olan firmalar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde hüküm altına alınmış kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek, aktarabilecek, devredilebilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 


Hizmet Sağlayıcı’ya ait olan www.simayduvan.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. www.simayduvan.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

 

www.simayduvan.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.simayduvan.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

 

//www.simayduvan.com/ çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

//www.simayduvan.com/ mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

Hizmet Sağlayıcı, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda Hizmet Sağlayıcı Üyelik programına dâhil olarak Hizmet Sağlayıcı ile paylaşılan kişisel verilerinizin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere) KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz.

Ticari Elektronik İleti onayı vermeksizin ve Hizmet Sağlayıcı Üyelik programına dâhil olmaksızın da tüm ürünlerimizi/hizmetlerimizi mağazalarımızdan temin edebilmektesiniz. Bu durumda yalnızca KVKK’da sayılan ve açık rıza gerektirmeyen istisnai hallerin varlığı halinde ve bu istisnalar kapsamında sınırlı şekilde kişisel verileriniz işlenecektir.

 

Buna mukabil, Hizmet Sağlayıcı Üyelik programı üyelerine özel avantajlar sunduğundan, Hizmet Sağlayıcı Üyelik programına dâhil olmanız halinde bu avantajlardan yararlandırılabilmeniz adına kişisel verilerinizin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlere yönelik faaliyetler kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesinin gerekli olduğunu belirtmek

 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Hizmet Sağlayıcı ile ilişkiniz kapsamında işlenen kişisel verileriniz: ad soyad, boy, kilo, kişinin kendisine ait hizmeti satın almadan önce ve hizmeti satın alıp uyguladıktan sonraya dair fotoğraf (opsiyonel), cinsiyet, yaş, e posta adresi, telefon numarası, açık adres şeklindedir. Bunların dışında hiçbir kişisel veri Hizmet Sağlayıcı tarafından talep edilmeyecektir.

Banka Verileri: Ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kart bilgileriniz. Kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşlarına (IYZICO) aktarılmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Hizmet Sağlayıcıile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Amaç ve Hukuki Sebep

Hizmet Sağlayıcı’ya ait  //www.simayduvan.com/ url adresindeki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlara bilgi girişi yapılmak suretiyle paylaşılabilecek iletişim verileri, bilgi girişi yapmış olduğunuz iletişim, şikâyet, satın alma vb. formlar aracılığıyla beklediğiniz faydanın gerçekleştirilebilmesi sitemizde belirtmiş olduğumuz hizmetlerin sağlanabilmesi, şikâyet bildirimi iletilebilmesi ve geri dönüşünün yapılabilmesi ile bu konularda tarafınızla iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla sınırlı ve 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli ve Hukuki Sebebi

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verilerinizi Hizmet Sağlayıcı olarak //www.simayduvan.com/ adresindeki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlarda karşınıza çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması ve sitemiz bilişim sistemlerine veri girişi yapmanız suretiyle topluyoruz.

 

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e ve f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, Kimlik Verileri, Ad soyad, İletişim Verileri, telefon numarası, mail adresi hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi” kapsamında kanundaki istisna hükümlerine dayanıldığını belirtmek isteriz.

 

6. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Hizmet Sağlayıcı kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

7. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Hizmet Sağlayıcı’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Hizmet Sağlayıcı’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir.

 

8. 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, kişisel veri sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel veri sahibi, Hizmet Sağlayıcı’ya(veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

9. İletişim ve Başvuru Yöntemi

Hizmet Sağlayıcı;//www.simayduvan.com/  web sayfası üzerinden verilen tüm servis ve hizmetlerin sahibi olup tüm bunlar. Hizmet Sağlayıcı tarafından işletilir. Hizmet Sağlayıcı; KVKK kapsamında veri sorumlusudur.

 

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta[email protected]

 

Hizmet Sağlayıcı iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Hizmet Sağlayıcı, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

 

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak; Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, bir web sitesi olan //www.simayduvan.com/ ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunu beyan etmiş olursunuz. Ayrıca yasal haklarınızı kullanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’ya başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük önemi haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan “rıza” şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

 Bilgilendirme Metnini, Haklarımı okudum, anladım ve bilgilendirildim.